Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Woli Kalinowskiej informuje, że można wpłacać na paczki mikołajkowe dla dzieci do 7 stycznia 2013 r. w sekretariacie szkoły. Koszt paczki wynosi 15 zł. Paczki będą rozdawane dzieciom w czasie „Choinki szkolnej”, która odbędzie się 12 stycznia 2013 r. (sobota) o godzinie 14:00.