W piątek, 12 kwietnia 2013 r., o godz. 1700, odbędzie się spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas.
Omówione zostaną postępy w nauce oraz bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.
Jednocześnie przypominamy o dniach  otwartych organizowanych przez szkołę w każdy drugi piątek miesiąca:
tj. 10 maja oraz 14 czerwca 2013 r. w godz. 1500-1600

Zapraszamy