img_0876 3 kwietnia uczestniczyliśmy w żywej lekcji historii. Grupa Artystyczna „REKONSTRUKTO” przybliżyła w ciekawy i zabawny sposób uczniom naszej szkoły historię i obyczaje minionych wieków. Oglądaliśmy dawne stroje, pojedynki szlacheckie, broń rycerską, narzędzia tortur oraz poznaliśmy gry i zabawy plebejskie. Odbyliśmy bardzo ciekawą podróż do krainy, którą obecnie pokrył kurz, a którą znamy tylko z legend i podań.