img_1128 img_1130 Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej wzięli udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym „Lekcje z natury”. Jest to projekt przyrodniczy, zwracający uwagę na potrzebę ochrony środowiska i zachowania różnorodności biologicznej.
PROGRAM REALIZOWANY BYŁ NA ZLECENIE Ministerstwa Środowiska a odbywał się w Ojcowskim Parku Narodowym . Przez dwa dni nauczyciele z całej Polski aktywnie uczestniczyli w zajęciach teoretycznych i praktycznych. Teraz nasi nauczyciele mogą przeprowadzać kompleksowe zajęcia n/t różnorodności biologicznej na terenie OPN.