header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica
Licznik
  • 0 online:
  • 27 dzisiaj:
  • 30292 razem:

IMG_1704Kolejny już raz we wrześniu i październiku w szkole, w różnych miejscach było ODBLASKOWO. Przedszkolaki i wszyscy uczniowie przypominali, uczyli się i bardzo często – dobrze się bawili.
We wrześniu 2014 r. Nauczyciel Plastyki ogłosił konkurs plastyczny BEZPIECZNI
NA DRODZE. Uczniowie klas starszych, biorący udział w akcji, mogli wykonywać prace techniką dowolną. Uczniowie klas młodszych także mogli wykonywać prace plastyczne w ramach zajęć oraz w czasie zajęć dodatkowych. Prace uczniów zdobiły korytarze szkolne w czasie ekspozycji czasowej w październiku a ich autorzy zostali nagrodzeni na szkolnym apelu.

Uczniowie klas I-II uczestniczyli w konkursie, w czasie którego rozpoznawali znaki drogowe.
Uczniowie klas V i VI wzięli udział w konkursie – teście interaktywnym przy użyciu komputerów na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W ramach zajęć dodatkowych (świetlicowych) uczniowie wykonywali prace dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Część uczniów wzięła udział w szkolnym konkursie plastycznym. Wszystkie prace zostały zaprezentowane społeczności.plastyczne
Koło teatralne przygotowało i zaprezentowało przedstawienie: ZAWSZE BEZPIECZNI.

Uczniowie klas V-VI, w ramach zajęć komputerowych, zajęć z wychowawcą oraz dodatkowych spotkań w pracowni komputerowej przypomnieli zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych oraz znaczenie używania elementów odblaskowych i zmiany przepisów w tym zakresie. Działania te były częścią wykonywanego przez uczniów projektu JESTEM ODBLASKOWA, JESTEM ODBLASKOWY – Z ODBLASKAMI BEZPIECZNIEJ zakończonego wykonaniem plakatów, które są prezentowane na korytarzach szkolnych.IMG_1684
Wystawy prac plastycznych (konkursowych oraz powstałych w czasie zajęć dodatkowych) zdobiły szkolne korytarze oraz stanowiły element tła (scenografii przedstawienia).

img_1599 Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w zintegrowanych działaniach promujących bezpieczne zachowania na drodze. Część działań wzajemnie się uzupełniała lub przeplatała. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła teatralnego nie tylko zajmowali się tematyką bezpieczeństwa na zajęciach teatralnych. Praca na próbach zaowocowała przedstawieniem – część uczniów uczestniczyła w nim jako aktorzy, pozostali oraz nauczyciele i pracownicy szkoły stanowili widownię. Do aktywnego udziału w przedstawieniach włączano także widzów, zadając pytania na temat obejrzanych przykładów zachowań na drodze.

Tradycyjnie w naszej szkole pierwsze rozmowy o bezpiecznej drodze do szkoły i z powrotem odbywają się na początku września (pierwsze spotkanie z wychowawcami w dniu inauguracji roku szkolnego oraz na zajęciach).
Przedszkolaki rozmawiały na zajęciach o bezpieczeństwie i zasadach poruszania się po drogach, rozpoznawały kształty znaków drogowych i poznawały niektóre znaki, uczyły się piosenek, wykonywały samochody z elementami odblaskowymi, poznawały pracę policjanta. Uczestniczyły również w zajęciach praktycznych na drodze, spotkały się z Policjantami i wykorzystują otrzymane opaski odblaskowe w czasie spacerów.
Uczniowie klas I-II odbyli cykl zajęć na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, praktycznie poznali zasady przechodzenia przez jezdnię w czasie wycieczek w pobliżu szkoły, poznawali wybrane znaki drogowe (ćwiczenia), uczyli się piosenek, uczestniczyli w konkursie klasowym w czasie którego rozpoznawali znaki drogowe a także w konkursie plastycznym MOJA DROGA DO SZKOŁY. Prace były prezentowane w czasie ekspozycji czasowej, a w sali prezentowana była gazetka tematyczna.
W ramach zajęć komputerowych uczniowie z klas I-IV i V-VI obejrzeli prezentację na temat używania na drodze elementów odblaskowych oraz wykonywali prace w programie graficznym dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.
Na zajęciach z wychowawcami uczniowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa na drodze oraz używania elementów odblaskowych.

Działania wychowawców związane z przypominaniem zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych są prowadzone przez cały rok szkolny (zwłaszcza przed wycieczkami szkolnymi lub przerwami w zajęciach szkolnych: świętami, feriami, wakacjami). Uczniowie klasy I biorą również udział w ogólnopolskim programie edukacyjnym KLUB BEZPIECZNEGO PUCHATKA.

21as

Wszyscy uczniowie klas I-VI posiadają elementy odblaskowe otrzymane w czasie działań edukacyjnych w poprzednim roku szkolnym. Uczniowie klas I-II, a także przedszkolaki otrzymali dodatkowo takie elementy na spotkaniu z Policjantami w tym roku szkolnym.