W poniedziałek , 9 listopada 2015 r. o godz.17:30, odbędzie się zebranie z Rodzicami. Omówione zostaną postępy w nauce, bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.

Zapraszamy.