W poniedziałek 19 września w naszej szkole odbyła się uroczystość upamiętniająca rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. 77 lat temu –  1 września 1939 r. wojska niemieckie przekroczyły granice Polski, rozpoczynając II wojnę światową, 17 września rozpoczęła się inwazja sowiecka. Dwa totalitarne mocarstwa: Trzecia Rzesza i Związek Sowiecki na mocy tajnego porozumienia podjęły decyzję o starciu Polski z mapy Europy.
By upamiętnić te wydarzenia i oddać cześć poległym, którzy walczyli o nasz kraj, Rada Uczniowska przygotowała uroczysty apel. Przewodniczący szkoły Mateusz Wawro w swojej wypowiedzi przytoczył fakty z historii naszego państwa.
Ula Pieszczek i Zosia Kołodziej przemówiły do zebranych słowami liryki upamiętniającej poległych. Młodsi uczniowie starali się zrozumieć minione wydarzenia.
Pamięć walczących i poległych Polaków, którzy poświęcili się służbie  dla niepodległości i suwerenności kraju jest wyrazem naszego hołdu i wdzięczności.