header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica
Licznik
  • 0 online:
  • 9 dzisiaj:
  • 31230 razem:

CZY TO JUŻ TRADYCJA?
ODBLASKOWA SZKOŁA 2016
PODSUMOWANIE

Kolejny już raz – we wrześniu i październiku w szkole, w różnych miejscach było ODBLASKOWO. Przedszkolaki i wszyscy uczniowie przypominali, uczyli się i bardzo często – dobrze się bawili.
We wrześniu ogłoszono konkurs plastyczny MOJA DROGA DO SZKOŁY. Wszyscy chętni mogli wykonywać prace techniką dowolną w ramach zajęć oraz w czasie wolnym.
W ramach zajęć uczniowie wykonywali też inne prace dotyczące bezpieczeństwa na drodze. Część uczniów wzięła udział w szkolnym konkursie plastycznym. Powstawały też prace plastyczne pod hasłem: NA DRODZE. Wszystkie prace zostały zaprezentowane społeczności (zdobiły korytarze szkolne w czasie ekspozycji czasowej w październiku, były elementem dekoracji w czasie przedstawienia lub były do obejrzenia w salach lekcyjnych).
W klasy V-VI, w ramach zajęć komputerowych, zajęć z wychowawcą oraz dodatkowych spotkań w pracowni komputerowej przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z dróg publicznych oraz znaczenie używania elementów odblaskowych i zmiany przepisów w tym zakresie. Działania te były częścią wykonywanego przez uczniów projektu JESTEM ODBLASKOWA, JESTEM ODBLASKOWY – Z ODBLASKAMI BEZPIECZNIEJ zakończonego wykonaniem plakatów. Wystawy prac plastycznych (konkursowych oraz powstałych w czasie zajęć dodatkowych) zdobiły szkolne korytarze oraz stanowiły element tła (scenografii przedstawienia).


Koło teatralne przygotowało i zaprezentowało przedstawienie: ZAWSZE BEZPIECZNI. W ten „artystyczny” sposób kolejny raz przypominaliśmy, że nasze bezpieczeństwo zależy także od nas.
Uczniowie klas II uczestniczyli w konkursie: ZNAMY ZNAKI DROGOWE, w czasie którego rozpoznawali znaki drogowe, a uczniowie klas IV-VI wzięli udział w konkursie – teście interaktywnym przy użyciu komputerów na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
Wszyscy uczniowie szkoły uczestniczyli w zintegrowanych działaniach promujących bezpieczne zachowania na drodze. Część działań wzajemnie się uzupełniała lub przeplatała. Uczniowie uczestniczący w zajęciach koła teatralnego nie tylko zajmowali się tematyką bezpieczeństwa na zajęciach teatralnych. Praca na próbach zaowocowała przedstawieniem – część uczniów uczestniczyła w nim jako aktorzy, pozostali oraz nauczyciele i pracownicy szkoły stanowili widownię.
Tradycyjnie w naszej szkole pierwsze rozmowy o bezpiecznej drodze do szkoły i z powrotem odbywają się na początku września (pierwsze spotkanie z wychowawcami w dniu inauguracji roku szkolnego oraz na zajęciach).
Przedszkolaki rozmawiały na zajęciach o bezpieczeństwie i zasadach poruszania się po drogach, rozpoznawały kształty znaków drogowych i poznawały niektóre znaki, uczyły się piosenek, wykonywały samochody z elementami odblaskowymi, poznawały pracę policjanta. Uczestniczyły również w zajęciach praktycznych na drodze.
Uczniowie klas II odbyli cykl zajęć na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, praktycznie poznali zasady przechodzenia przez jezdnię w czasie wycieczek w pobliżu szkoły, poznawali wybrane znaki drogowe (ćwiczenia), uczyli się piosenek, uczestniczyli w konkursie klasowym w czasie którego rozpoznawali znaki drogowe a także w konkursie plastycznym ZNAMY ZNAKI DROGOWE. Prace były prezentowane w czasie ekspozycji czasowej, a w sali prezentowana była gazetka tematyczna.
W ramach zajęć komputerowych uczniowie z klas II, III-IV i V-VI obejrzeli prezentację na temat używania na drodze elementów odblaskowych oraz wykonywali prace w programie graficznym dotyczące bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.
Na zajęciach z wychowawcami uczniowie rozmawiali na temat bezpieczeństwa na drodze oraz używania elementów odblaskowych.
UCZNIOWIE KLAS V i VI wzięli udział w konkursie – teście interaktywnym przy użyciu komputerów na temat zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.
W tym roku zakupiliśmy kamizelki odblaskowe, które już zostały wykorzystane w czasie wycieczki do Krakowa. Wszyscy uczniowie klas II-VI posiadają elementy odblaskowe otrzymane w czasie działań edukacyjnych w poprzednich latach

Działania wychowawców związane z przypominaniem zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych są prowadzone przez cały rok szkolny (zwłaszcza przed wycieczkami szkolnymi lub przerwami w zajęciach szkolnych: świętami, feriami, wakacjami).

Sprawozdawca odpowiedzialny
za realizację akcji w szkole: