header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica
Licznik
  • 0 online:
  • 9 dzisiaj:
  • 31230 razem:

W lutym uczniowie naszej szkoły stanęli w szranki w szkolnym konkursie literackim „POZNAJEMY POLSKIE LEGENDY”. Wszystkie dzieci zostały poproszone o wzięcie udziału w rywalizacji, w związku z obowiązkową znajomością tekstów literackich zawartą w podstawie programowej języka polskiego.

Jeszcze w styczniu ogłoszono regulamin konkursu. Uczniowie klasy drugiej mieli do przeczytania legendy: „Wars i Sawa”, „O smoku wawelskim”, „Poznańskie koziołki”. Klasa trzecia i każda kolejna czytała te same utwory i dodatkowo, klasa trzecia „Hejnał z wieży Mariackiej”, klasa czwarta „Lwy z gdańskiego ratusza” i „Pana Twardowskiego”, a klasa piąta i szósta jeszcze legendę „Biała dama”. Uczniowie nie mieli trudności z dostępnością tekstów, ponieważ panie organizujące konkurs zadbały o odpowiednią ilość egzemplarzy. Większość z dzieci uznała, że ilość legend była odpowiednio dopasowana do ich wieku. Uczniowie przeczytali teksty, a o części z nich miały okazję porozmawiać podczas lekcji.

16 lutego 2017 rozpoczęła się rywalizacja. Każdy uczestnik konkursu miał do wykonania trzy zadania. Pierwszym z nich było rozwiązanie quizu. W kilkuosobowych grupach, w specjalnie do tego przygotowanej sali, odbywał się konkurs. Przy komputerach, online, odpowiadano na pytania. Liczyła się zarówno dobra odpowiedź na pytanie, jak i tempo jej udzielenia. Emocji było co niemiara. Po każdym pytaniu dzieci od razu wiedziały jak im poszło, co wzmagało mobilizację do kolejnych poprawnych odpowiedzi. Kolejnym etapem konkursu było rozwiązanie zadań klasycznych. Na arkuszach papieru uczniowie zetknęli się z zadaniami, gdzie wykazywali się znajomością lektur i wiedzą polonistyczną związaną z tekstami. Trzecim elementem była „niespodzianka”. Wszyscy układali puzzle online – zdecydowana większość uczniów była zadowolona z takiego zadania. Rywalizacja zakończyła się, a bibliotekarka i polonistka stanęły przed zadaniem wyłonienia wygranych. Pod uwagę była brana średnia, jaka powstała po zsumowaniu wszystkich wyników każdego ucznia. Ponieważ każda klasa otrzymała inny stopień trudności zadań, przeliczano wyniki przy pomocy procentowej ilości wykonanych zadań.

Miejsce pierwsze z uczniów klas starszych otrzymał Sławomir Giec, a wśród uczniów młodszych Antonina Pieszczek. Uczniowie bardzo dobrze spisali się, zwycięskie wyniki dotyczyły uczestników, którzy poradzili sobie rewelacyjnie z większością zadań. Dlatego właśnie, jury przyznało również wyróżnienia dla: Ignacego Żuchowicza, Hanny Bednarz i Mateusza Wawro.

Najmłodsi uczniowie naszej szkoły nie mogli podjąć rywalizacji w piśmie, dlatego swoje wrażenia z legend zamienili na piękne obrazy. W klasie zerowej wyróżnione zostały prace Marysi Bednarz i Igora Ruska. Wszystkim gratulujemy!