ojcow5
header01
Fotoram.io(1)
header05
header02
header06
header03
header04
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica
Licznik
  • 0 online:
  • 21 dzisiaj:
  • 48669 razem:

Chemia to bardzo interesująca dziedzina, której zrozumienie jest bardzo ważne, ponieważ jej prawa występują także w innych dyscyplinach naukowych. Jest częścią naszego życia codziennego, a jej znaczenie we współczesnym świecie nieustannie rośnie. Nasza szkoła brała udział w projekcie „Chemia w moim otoczeniu”. Był to projekt Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego realizowany we współpracy z Fundacją Pro Chemia działającą przy tym wydziale, a współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Celem projektu było podniesienie kompetencji oraz wzbudzenie zainteresowania nauką przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz rozwinięcie zdolności do rozumowania naukowego wśród dzieci. Uczniowie brali udział w zajęciach praktycznych w świetnie wyposażonych laboratoriach chemicznych. Odbywały się one w nowej siedzibie Wydziału Chemii UJ na ul. Gronostajowej w Krakowie.

Braliśmy udział w dwóch modułach wiekowych dla szkół podstawowych: klasy 4-6 oraz klasy 7-8.

W ramach zajęć młodzi przyrodnicy wykonywali doświadczenia zgodnie z instrukcją i pod nadzorem specjalistów oraz mogli obserwować pokazy zorganizowane dla nich przez pracowników naukowych Wydziału Chemii UJ. Zajęcia bardzo podobały się wszystkim uczniom. Wykonywanie eksperymentów pomogło im zrozumieć i uporządkować zdobyte wcześniej wiadomości. Doświadczenia spełniają istotną rolę w procesie uczenia się, ponieważ przy rozwiązywaniu każdego niemal zadania uczniowie widzą rzeczywiste, konkretne związki i zależności między zjawiskami przyrodniczymi.

Projekt był znakomitą okazją do uczenia się przez działanie. Była to szansa na kształcenie umiejętności bezpiecznego posługiwania się sprzętem laboratoryjnym i podstawowymi odczynnikami chemicznymi. Wykonywanie przez uczniów eksperymentów służyło rozbudzeniu ich ciekawości naukowej, stymulowało rozwój społeczny oraz doskonaliło zdolności współpracy i skutecznego komunikowania się, wzmacniało wiarę we własne siły i możliwości oraz dawało uczniom radość i satysfakcję z prawidłowo wykonanych zadań.

Dzięki projektowi uczniowie z całą pewnością wiedzą i umieją więcej.