W środę, 8 lutego 2012 r. o godzinie 18:00, odbędzie się w szkole spotkanie Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy szkolnej społeczności w pierwszym półroczu, a także ustalenia organizacyjne dotyczące dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Zapraszamy