header01
header02
header03
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica

Licznik

  • 0 online:
  • 1 dzisiaj:
  • 29293 razem:

o-2013

Archiwum ogłoszeń z roku 2012/2013

W piątek, 12 kwietnia 2013 r., o godz. 1700, odbędzie się spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas.
Omówione zostaną postępy w nauce oraz bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.
Jednocześnie przypominamy o dniach  otwartych organizowanych przez szkołę w każdy drugi piątek miesiąca:
tj. 10 maja oraz 14 czerwca 2013 r. w godz. 1500-1600

Zapraszamy

W środę, 9 stycznia 2013 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w szkole (sala nr 26) spotkanie Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy szkolnej społeczności w pierwszym półroczu, a także ustalenia organizacyjne dotyczące dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

Zapraszamy.

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Woli Kalinowskiej informuje, że można wpłacać na paczki mikołajkowe dla dzieci do 7 stycznia 2013 r. w sekretariacie szkoły. Koszt paczki wynosi 15 zł. Paczki będą rozdawane dzieciom w czasie „Choinki szkolnej”, która odbędzie się 12 stycznia 2013 r. (sobota) o godzinie 14:00.

W środę, 12 września 2012 r. o godzinie 1700, odbędzie się w szkole (sala nr 26) spotkanie Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione ważne dla funkcjonowania szkolnej społeczności oraz sprawnego przebiegu procesu opiekuńczego i edukacyjno-wychowawczego ustalenia organizacyjne.

Zapraszamy