o-2015

archiwalne ogłoszenia z roku 14/15

We wtorek , 10 lutego 2015 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w szkole (sala nr 26) spotkanie Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy szkolnej społeczności w pierwszym półroczu, a także ustalenia organizacyjne dotyczące dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.  Zapraszamy.

W środę, 10 września 2014 r. o godzinie 17.00, odbędzie się w szkole (sala nr 26) spotkanie Rodziców z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione ważne dla funkcjonowania szkolnej społeczności oraz sprawnego przebiegu procesu opiekuńczego i edukacyjno-wychowawczego ustalenia organizacyjne. Zapraszamy.