ojcow5
header01
Fotoram.io(1)
header05
header02
header06
header03
header04
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica

Licznik

  • 0 online:
  • 20 dzisiaj:
  • 55435 razem:

o-2019

ogłoszenia rok 2018/2019

Zachęcamy do zapoznania się z programem wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2019/2020.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z procedurami postępowania w sytuacjach zagrożeń.

 

Procedury postępowania w sytuacjach zagrożeń

 19 września 2019 r. o godzinie 18:00, odbędzie się w szkole spotkanie Rodziców z Dyrektorem i  Wychowawcami. Zostaną przedstawione ważne dla funkcjonowania szkolnej społeczności oraz sprawnego przebiegu procesu opiekuńczego i edukacyjno-wychowawczego ustalenia organizacyjne.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 odbędzie się 02.09.2019r. o godzinie 10:00. Rozpoczęcie roku poprzedzone będzie mszą św., która odbędzie się w kaplicy w Woli Kalinowskiej o godzinie 9:00.

Zapraszamy.

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się 19.06.2019r. o godzinie 10:00. Zakończenie roku poprzedzone będzie mszą św., która odbędzie się w kaplicy w Woli Kalinowskiej o godzinie 9:10.

Zapraszamy wszystkich rodziców.

 

W czwartek, 23 maja 2019 r. , o godz. 18:00, odbędzie się zebranie Rodziców w sprawie bezpieczeństwa.

Zapraszamy

Arkusz hospitacji zebrania z rodzicami

Gmina Sułoszowa od dnia 01.09.2017 r. przystąpiła do projektu „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II”. W związku z tym w naszej szkole, w bieżącym roku szkolnym, odbywają się zajęcia edukacyjno–zawodowe dla uczniów klas VIII.
Zajęcia takie są również planowane dla obecnej klasy VII na rok szkolny 2019/2020.

            Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego
na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego uczniów.

Rekrutacja na zajęcia dla klasy VII odbędzie się w dniach03.06.2019 r. – 12.06.2019 r.Szczegółowych informacji udziela doradca zawodowy – p. Karolina Nowak oraz wychowawca klasy VII – p. Bożeny Koc.

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie przedstawiona 19.06.2019 r.

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w zajęciach z doradztwa edukacyjno–zawodowego w SPInKa zawiera załącznik dostępny w sekretariacie szkoły.

W środę, 15 maja 2019 r. , o godz. 17:00, odbędzie się spotkanie Rodziców z Wychowawcami klas. Omówione zostaną postępy w nauce oraz bieżące sprawy wychowawcze i opiekuńcze.

Zapraszamy.

Szanowni Rodzice i Opiekunowie,

Centrum Rehabilitacji Vital + Med  w Jerzmanowicach informuje, że od stycznia 2019 rusza program  Walcz o zdrowie dzieci w zakresie darmowej rehabilitacji dzieci od 0-7 lat zagrożonych niepełnosprawnością.

Zapraszamy do zapoznania się z plakatem informacyjnym.

Szanowni Państwo,

zachęcamy do zapoznania się z ofertą szkoleniową Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Olkuszu.

Szkolenie z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej 

 

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Woli Kalinowskiej informuje, że można wpłacać na paczki mikołajkowe dla dzieci do 8 stycznia 2019 r. w sekretariacie Zespołu. Koszt paczki wynosi 15 zł. Paczki będą rozdawane dzieciom w czasie „Choinki szkolnej”, która odbędzie się 12 stycznia 2019 r. ( sobota) o godzinie 14:00.

Ogłoszenie

W środę, 9 stycznie 2019 r. o godzinie 17:00 odbędzie się w szkole (sala nr 26) spotkanie Rodziców      z Dyrektorem i Wychowawcami. Zostaną przedstawione wyniki klasyfikacji oraz podsumowanie pracy szkolnej społeczności w pierwszym półroczu, a także ustalenia organizacyjne dotyczące dalszej pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Zapraszamy.

 

Szanowni Rodzice, 

prosimy o zapoznanie się z regulaminem świetlicy w Szkole Podstawowej im. Władysława Szafera      w Woli Kalinowskiej. 

REGULAMIN ŚWIETLICY

 

 

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż uczniowie i nauczyciele Zespołu Placówek Oświatowych            w Woli Kalinowskiej włączyli się w akcję Razem na Święta polegającą na podjęciu działań związanych z przedświątecznym wolontariatem.

Na prośbę Minister Edukacji Narodowej, Anny Zalewskiej oraz Jarosława Pinkasa, Głównego Inspektora Sanitarnego, przekazujemy treść listu skierowanego do Rodziców i Opiekunów dzieci.

Treść listu Minister Edukacji Narodowej

Szanowni Państwo,

informujemy, iż dzień 12 listopada 2018 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

 

Celem ankiety jest zebranie informacji na temat zażywania narkotyków i innych używek w otoczeniu Państwa dzieci.

 

– Ankieta –

 

W środę, 12 września 2018 r. o godzinie 17:00, odbędzie się w szkole ( sala  nr 26) spotkanie Rodziców z Dyrektorem i  Wychowawcami. Zostaną przedstawione ważne dla funkcjonowania szkolnej społeczności oraz sprawnego przebiegu procesu opiekuńczego i edukacyjno-wychowawczego ustalenia organizacyjne.

Zapraszamy.