Szkolny plan zajęćZasady Wewnątrzszkolnego Oceniania


Szkolny Zestaw Podręczników


Dyżury nauczycieli


Statut Zespołu


Wniosek o przyjęcie dziecka do oddziału przedszkolnego


Deklaracja kontynuowania nauki w oddziale przedszkolnym


Zgłoszenie dziecka do 1 klasy


Zgłoszenie dziecka do szkoły