ojcow5
header01
Fotoram.io(1)
header05
header02
header06
header03
header04
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica

Licznik

  • 0 online:
  • 20 dzisiaj:
  • 55435 razem:
Szkoła Podstawowa w Woli Kalinowskiej

      Publiczna Szkoła Podstawowa w Woli Kalinowskiej zaczęła funkcjonować od 1927 roku. Początkowo szkoła mieściła się w budynku prywatnym Jana Wawro i była jednoklasową, o jednym nauczycielu. Pod koniec 1931 r. szkoła uzyskała własny budynek, kiedy to miejscowy dom ludowy przystosowano na jej potrzeby. Nauczaniem objętych było 78 dzieci. Kierownikiem szkoły do 1936 r. był Franciszek Chyla. Edukacją dzieci w trudnych latach wojny i okupacji zajmowali się Stanach i Wilk.

         Po wyzwoleniu szkoła funkcjonowała jako 5- oddziałowa o dwóch nauczycielach i
była dalej szkołą niepełną. Nauka odbywała się we własnym budynku o jednej sali, w systemie dwu, a nawet trzyzmianowym, w klasach łączonych. W tym okresie w szkole w miesiącach zimowych prowadzono kursy dla analfabetów, odbywały się zebrania wiejskie oraz działała świetlica.

         Taki stan dotrwał do 1953 r., kiedy to szkole podniesiono stopień organizacyjny, a jej "mury"opuściło 6 pierwszych absolwentów.
Oddano do użytku drugą salę, których łączna powierzchnia wynosiła 74 m2. W szkole istniała biblioteka. W latach sześćdziesiątych działały organizacje: PCK, SU, SKO, ZHP, SFOS, Samorząd Uczniowski oraz kilka kół zainteresowań. Od 1956 r. zaczęto na sale lekcyjne wynajmować pomieszczenia w prywatnych budynkach miejscowych gospodarzy: Kurek, Szpik, Muzyk, później u Piwowarczyka. W latach 1957- 74 liczba uczniów w szkole wahała się w granicach 105 – 142.
W 1973 r. nasza szkoła stała się filią Zbiorczej Szkoły Gminnej zorganizowanej przy SP nr 1 w Sułoszowej. Szkole zmniejszono stopień organizacyjny, a z powodu malejącej liczby dzieci wstępujących do szkoły, w latach 1978 – 82 stosowano przemienny system przyjęć do klasy I.

Koncepcja budowy nowej szkoły zrodziła się pod koniec lat siedemdziesiątych. Mieszkańcy wsi podjęli starania w celu wykupu działki od p. Mosurka Henryka. W 1984r. zawiązano Społeczny Komitet Budowy Szkoły, którego przewodniczącymi zostali Staroń Wacław i Bednarz Józef. Szkole podniesiono stopień organizacyjny i powstała pełna 8 – klasowa szkoła. Budowa szkoły rozpoczęta w 1986 r. trwała niespełna dwa lata. Przekazanie nowego obiektu nastąpiło 12 listopada 1988 r. na 70 – lecie odzyskania niepodległości przez Polskę. To, że szkoła "stanęła" zawdzięczamy ówczesnej dyrektor szkoły – Pani Stach Zofii, SKBS oraz mieszkańcom wsi, którzy o szkołę usilnie zabiegali. Na miejscu starej szkoły, w latach 1993 – 95 miejscowa ludność wybudowała kaplicę.

20 maja 1996 r. szkoła otrzymała imię Profesora Władysława Szafera. Mottem szkoły stało się hasło "Przez poznanie i ochronę przyrody do jej ukochania", a hymnem "Mądry liść" do słów Wojciecha Fiwka.
Aby optymalnie wykorzystać budynek, w latach 1999 – 2001, dzięki staraniom wójta Gminy Sułoszowa – Stanisława Gorajczyka oraz dyrektor szkoły – Zofii Gałka, podjęto działania remontowo – adaptacyjne części pomieszczeń szkolnych, które przystosowano na potrzeby Młodzieżowego Schroniska Turystycznego oraz działalność Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób niepełnosprawnych (pobyt dzienny). Schronisko dysponuje 70 miejscami noclegowymi, łazienkami, kuchnią z wyposażeniem, świetlicą z TV oraz miejscem pod czynną rekreację.

 

 

 

 

Dotychczasowi kierownicy i dyrektorzy szkoły:

Franciszek Chyla (1929-36),

Dryńska Janina (1945-53),

Dulak Alicja (1953-54),

Dynamus Adam (1954-60),

Kafel Bronisław (1960-63),

Młgosiek Władysław (1963-65),

Piątek Bronisław (1965-67),

Marczewski Zygmunt (1967-69),

Stach Zofia (1969-94)

od 1994 do chwili obecnej – mgr inż. Gałka Zofia.