ojcow5
header01
Fotoram.io(1)
header05
header02
header06
header03
header04
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica

Licznik

  • 1 online:
  • 17 dzisiaj:
  • 56229 razem:

1927


Zaczęła funkcjonować jednoklasowa Publiczna Szkoła Powszechna. Nauka prowadzona była w budynku prywatnym Jana Wawro przez jednego nauczyciela – Gubernatównę. Od 1929 r. uczy Franciszek Chyla.

1931


Szkoła uzyskuje własny budynek zaadoptowany z domu ludowego. Nauczaniem objętych było 78 dzieci w czteroklasowej,
niepełnej szkole. Nauka odbywała się w systemie zmianowym.

Okres wojny i okupacji


Nie zachowały się w archiwum szkolnym dokumenty. Dzieci nieregularnie uczęszczają do szkoły.
Nauczanie prowadzą dwie nauczycielki: Stanach i Wilk.

1945


Szkoła funkcjonuje jako pięcio-oddziałowa, niepełna. Nauka odbywa się we własnym, drewnianym budynku.
Uczniowie chcący ukończyć szkołę podstawową, dalszą naukę kontynuowali w Skale.

1953


Szkole podniesiono stopień organizacyjny. W tym roku szkołę opuszcza 6 pierwszych absolwentów.
Przy liczbie 100 uczniów, 4 oddziałach i nauce w klasach łączonych pracowało 4 nauczycieli.

1954


Dalsze zagospodarowywanie dodatkowych pomieszczeń w budynku dla potrzeb szkoły. Są już 3 sale lekcyjne.

1956


Na sale lekcyjne szkoła zaczyna wynajmować pomieszczenia u miejscowych gospodarzy (Kurek, Szpik, Muzyk, Piwowarczyk).

1957-1974


Liczba uczniów wzrasta i waha się w granicach 105-142. Rozdzielono oddziały łączone, jest 7 oddziałów, a nauka odbywa się w systemie dwuzmianowym.

1965/66


W szkole wydłużono naukę o 1 rok. Jest szkołą pełną, 8- klasową.

1973


Wprowadzenie Zbiorczych Szkół Gminnych. Szkole zmniejszono stopień organizacyjny i staje się ona punktem filialnym gminnej szkoły zorganizowanej przy SP nr 1 w Sułoszowej. Jednakże z uwagi na zły dojazd, uczniowie kontynuują dalszą naukę w Skale lub Sąspowie.

1978-1982


Z uwagi na małą liczbę uczniów, nauczanie odbywa się w klasach łączonych oraz stosuje się przemienny system przyjęć di klasy I. już wtedy rodzi się koncepcja budowy nowej szkoły. Miejscowa ludność za złożone pieniądze zakupuje działkę od Henryka Mosurka

1984


Zawiązanie Społecznego Komitetu Budowy Szkoły. Szkole podniesiono stopień organizacyjny. Znów staje się pełną, 8- klasową szkołą.

1986


Uroczyste wmurowanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej szkoły nastąpiło 15 czerwca. Budowę szkoły podjęło Przedsiębiorstwo Budowlano- Montażowe Hut nr II w Częstochowie „MONTEX”.

1988


Oddanie do użytku nowego obiektu nastąpiło 12 listopada. Obowiązek szkolny realizowało wówczas 80 uczniów.

1993-1995


Na miejscu „starej” szkoły miejscowa ludność wybudowała kaplicę.

1994


Z dniem 1 stycznia nastąpiło przejęcie szkoły przez Gminę Sułoszowa.

1996


20 maja szkole nadano imię profesora Władysława Szafera. Mottem szkoły stały się słowa „Przez poznanie i ochronę przyrody do jej ukochania”, a hymnem „Mądry liść” do słów Wojciecha Fiwka.

2000


Naukę kończy 8 absolwentów ostatniego rocznika ośmioklasowej szkoły. Wprowadzono sześcioklasową szkołę podstawową. Szkołę opuszcza 14 pierwszych absolwentów sześcioklasowej podstawówki.

1999-2001


Adaptacja i przystosowanie części budynku szkoły na potrzeby Szkolnego Schroniska Młodzieżowego oraz Środowiskowego Domu Samopomocy.

2008


Powołanie Zespołu Placówek Oświatowych w Woli Kalinowskiej w skład którego wchodzi dotychczas funkcjonująca Publiczna Szkoła Podstawowa im. W. Szafera oraz Szkolne Schronisko Młodzieżowe.

Dzień dzisiejszy


Szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa z oddziałem przedszkolnym. Nauka odbywa się w systemie jednozmianowym. Placówka jest szkołą obwodowa, ale chętnie przyjmuje uczniów spoza obwodu.
Nasi absolwenci kontynuują naukę w wybranym gimnazjum (rejonowym w Sułoszowej albo w Jerzmanowicach).