ojcow5
header01
Fotoram.io(1)
header05
header02
header06
header03
header04
Your browser is not supported for the Live Clock Timer, please visit the Support Center for support.
tablica

Licznik

 • 0 online:
 • 19 dzisiaj:
 • 56231 razem:

Nasza szkoła zapewnia uczniowi wszechstronny rozwój. Panuje w niej przyjazna i rodzinna atmosfera. Szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania środowiska, w którym działa. Jest mocno osadzoną w tradycji regionalnej i narodowej oraz daje wychowankowi solidne podstawy dalszego kształcenia. Dzięki naszej pracy nasz absolwent zostaje wyposażony w wiedzę i umiejętności umożliwiające mu dalsze kształcenie oraz prawidłowe funkcjonowanie w grupie rówieśniczej.

 

Jesteśmy szkołą, która:

 

 

 • jest ściśle związana ze środowiskiem lokalnym: rodzicami, władzami lokalnymi, przyjaciółmi szkoły i instytucjami wspierającymi;
 • cieszy się dobrą opinią oraz życzliwym zainteresowaniem w środowisku;
 • jest bezpieczna i przyjazna uczniom oraz realizuje spójny program opiekuńczo – wychowawczy i edukacyjny;
 • konsekwentnie promuje zdrowy styl życia – kontakt z przyrodą oraz aktywność ruchową;
 • posiada wewnątrzszkolny system oceniania akceptowany przez uczniów, nauczycieli i rodziców;
 • realizuje potrzeby edukacyjne środowiska wiejskiego;
 • pracuje w oparciu o działalność zespołową;
 • posiada dobrze wykwalifikowaną i stale doskonalącą swój warsztat kadrę;
 • upowszechnia pogląd, że warto się uczyć i jest to proces trwający całe życie.

ŻYCIE SZKOŁY TO NIE TYLKO NAUKA!!!

Oferujemy:

 • zajęcia pozalekcyjne

   

 • zajęcia wyrównawcze i wspomagające
 • wyjazdy na basen
 • zajęcia sportowe

Koła zainteresowań

 • komputerowe
 • muzyczne
 • teatralne
 • artystyczne
 • języka angielskiego
 • turystyczno -krajoznawcze

Organizujemy:

 

 • wycieczki turystyczno – krajoznawcze
 • wyjazdy do różnych instytucji kulturalnych
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 

Tradycje Szkoły:

 

 • "Złota Księga" absolwentów

   

 • kronika szkoły
 • Dzień Patrona
 • ślubowanie klas I
 • sprzątanie świata
 • andrzejki
 • mikołajki
 • opłatek i spotkania wigilijne
 • życzenia świąteczne
 • choinka (wystawianie przedstawień teatralnych dla społeczności lokalnej oraz spotkanie z Mikołajem)
 • Dzień Babci i Dziadka
 • Karnawałowy bal przebierańców
 • Powitanie wiosny
 • Dzień otwarty – zapisy do zerówki
 • Zlot Nietoperzy
 • Dzień Mamy
 • Święto Rodziny – festyn
 • Dzień Sportu
 • pożegnanie absolwentów

 

 
Współpracujemy z:
Centrum Kultury, Ojcowskim Parkiem Narodowym, Środowiskowym Domem Samopomocy, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Ośrodkiem Zdrowia.

 

Kontynuujemy prace związane z realizacją projektu
"Szkoła wśród zieleni i kwiatów"

 

 

Najważniejszym dowodem jakości pracy szkoły jest sukces ucznia osiągany na miarę jego możliwości

 

Baza lokalowa