Nauczyciele zatrudnieni na pełny etat:


 

mgr inż. Zofia Gałka

dyrektor szkoły
nauczyciel dyplomowany
przyroda

 


mgr Bożena Koc

zastępca dyrektora szkoły, wychowawca klasy III – IV
nauczyciel dyplomowany
matematyka, informatyka, wychowanie do życia w rodzinie

 


 

mgr Zofia Łakomy

wychowawca do 1.09.2015 roku
nauczyciel dyplomowany
język polski, historia, biblioteka

 


 

mgr Halina Dratwa

wychowawca klasy „0”
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna, plastyka, muzyka

 


 

mgr Urszula Świda

wychowawca klas II
nauczyciel dyplomowany
edukacja wczesnoszkolna

 


 

mgr Magdalena Szlachta

wychowawca V i VI
nauczyciel mianowany
j. polski, historia, nauczanie indywidualne

 

Nauczyciele zatrudnieni w niepełnym wymiarze godzin:


mgr Maciej Bilan

nauczyciel dyplomowany
język angielski

 


 

mgr Sabina Klich

nauczyciel mianowany
religia, biblioteka

 


 

mgr Dorota Ocieczek

nauczyciel kontraktowy
zajęcia techniczne, wychowanie fizyczne

 

Pracownicy administracji i obsługi, zatrudnieni w niepełnym wymiarze:


Dorota Ocieczek – sekretarka
Maria Kuchta – sprzątaczka
Jadwiga Goraj – sprzątaczka
Stanisław Gajowczyk – pracownik gospodarczy