PREZYDIUM RADY UCZNIOWSKIEJ


PRZEWODNICZĄCY SZKOŁY – Mateusz Wawro

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Zofia Kołodziej

ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO – Urszula Pieszczek

wiarygodna

dyplom